Mel Cilgwenyn

Cynnyrch yn syth o'r Cwch Gwenyn

Y Fferm

Wedi eu lleoli yn nyffryn heddychlon mae ein gwenyn yn byw yn un o lleoedd mwyaf prydferth yn Ne Orllewin Cymru. Mae’r gwenyn yn galluogi i ni fyw yn eu plith mewn ardal digyffwrdd o Sir Gaerfyrddin.

Ar ôl deng mlynedd o gadw gwenyn, trwy ddatblygiad ofalus ac yn ystyriol o'n dulliau, rydym yn arbenigo mewn bridio Breniesau a Gwenyn o ansawdd uwch sy'n caniatáu iddynt chwilota am y mêl blodau gwyllt eithriadol o ardaloedd cyfagos. Mae ein gwenyn hefyd yn cael eu cyflenwi i gyd gwenynwyr ledled Cymru sicrhau dyfodol cadw gwenyn yn parhau'n gryf pan fydd gwenyn yn dirywio'n genedlaethol.

Cynnyrch

Bees on the comb

Ein Gwenyn a Brenhinesau

Datblygwyd ein Brenhinesau a'n gwenyn dros nifer o flynyddoedd gan sicrhau ansawdd uwch sy'n addas ar gyfer ein hinsawdd. Mae ein gwenyn yn tarddu o stoc Buckfast, gan adeiladu ar y gwaith da iawn Brawd Adam o Abaty Buckfast yn Nyfnaint. Cymerodd ei waith ef ar draws Ewrop, y Dwyrain Canol a Gogledd Affrica, lle ar ôl blynyddoedd o waith ymchwil ac yn ymweld â bridwyr gwenyn enwog, cynhyrchodd gwenynen perffaith ar gyfer ein hanghenion.

Mae geneteg gwenyn YN mynd yn ôl ganrifoedd, yn seiliedig ar waith gan fridwyr gwenyn adnabyddus. Rydym wedi datblygu ymhellach, yn bridio yn unig o stoc sydd yn gryf, yn hawdd i'w trin, yn effeithlon yn erbyn plâu a chlefydau, yn bwysicach, ac yn chwilotwyr rhagorol.

Dilynwch y cyswllt hwn i brynu

Honey drizzeling

Ei'n Mêl

Mae ein mêl i gyd yn cael ei gasglu yn lleol oddi wrth y blodau gwyllt o'n gwmpas gyda phob nythfa wedi'u ddewis yn arbennig gan sicrhau ansawdd yn parhau. Mae ein mêl yn cael ei hidlo'n ofalus dair gwaith, heb wres, a'n cael ei fotelu ar y safle i sicrhau bod ansawdd y cynnyrch yn parhau'n bur ac amrwd, yn naturiol gyfoethog mewn baill ac yn syth allan o'r cwch gwenyn yn union fel y bwriadwyd natur.

Nid ydym yn cyfuno ein mêl gyda mêl ddi-flas rhatach o rannau eraill o'r Deyrnas Unedig neu'r Undeb Ewropeaidd fel gwna llawer o gyflenwyr eraill i gynyddu eu stoc. Nid yw'n hardal ni mono-cnydio (megis rep) sy'n rhoi blas unigryw i'n mêl o amrywiaeth eang o flodau.

Mae amrhywiaeth blodau gwyllt cyfagos yn cynnwys Clychau'r Gog, Dant y Llew, Meillionen Gwyllt, Eithin, Mwyaren, Rhosyn Gwyllt ac Eirlysiau. Mae gennym hefyd coed cynhyrchu neithdar helaeth sy'n cynnwys Draenen Wen, Afal, Collen, Castanwydden, Leim, Sycamorwydd, Eirin, Acacia, Helyg, Ceirios a Dreaenen Ddu. Bydd blas y mel yn newid o flwyddyn i flwyddyn i adlewyrchu'r newid yn y tywydd, hyd y tymor a grymoedd naturiol eraill.

Candles alight

Canhwyllau Chŵyr Gwenyn

Mae'r gwenyn hefyd yn selio eu mêl gyda cwyr gwenyn a symudir pan tynnwyd y mêl. Rydym yn defnyddio hyn i gynhyrchu canhwyllau a wnaed o 100% cwyr gwenyn gan law. Mae canhwyllau cwyr gwenyn wedi cael eu coleddu am filoedd o flynyddoedd ac llawer gwell na unrhyw fath arall o ganhwyllau cwyr, sydd fel arfer màsgynhyrchu o gwyr rhad neu wastraff petrolewm.

Mae ein canhwyllau ar gael he arogl. Cadwn y lliw melyn golau pur y cwyr naturiol ledled ein amrhywiaeth gan nad ydym yn defnyddio cannydd i oleuo neu gwynnu ein canhwllau, nac ychwanegu unrhyw lliwiau artiffisial.

Cyflenwyr lleol

Wright's Food Emporium

Golden Grove Arms
Llanarthne
Carmarthen

01558 668929

Cwmcerrig Farm Shop

Gorslas
Llanelli
SA14 7HU

01269 844405

Burns Farm Shop & Cafe

Carmarthen Road
Kidwelly
SA17 5AB

01554 892724

Llangennech Craft Fair

(Last Saturday of the Month)
Llangennech Hall
Llangennech
SA14 8TH

Etta's Royal Cake

No. 32 The Market
Carmarthen
SA31 1QY

01267 241248

Davies Chemists

Avenue Villa Surgery
Llanelli
SA15 2TJ

01554 774038

Ty Elli Pharmacy

Vauxhall Surgery
Llanelli
SA15 3BD

01554 773152

Plas Llanelly House

Bridge Street
Llanelli
SA15 3UF

01554 772857

Gravelle Thorne

60a Bridge Street
Llangennech
SA14 8TN

01554 820268

Aardvark Wholefoods

6 Lammas Street
Carmarthen
SA31 3ED

01267 232497

Waverley Health Store

23 Lammas Street
Carmarthen
SA31 3AL

01267 236521

Cig Calon Cymru

Heol Parc Mawr
Cross Hands
SA14 6RE

01269 842131

Blasus Delicatessen

58 King Street
Carmarthen
SA31 1BD

01267 233811

Dafen Village Pharmacy

2 Maescanner Road
Llanelli
SA14 8LR

01554 753470
Beekeeping demonstration

Y ‘Bee Free Project’

Rydym yn falch i gynnal y ‘Bee Free Project’, prosiect sy'n annog ac yn dysgu cadw gwenyn i gyn-filwyr sy'n dioddef problemau iechyd meddwl o'u hamser yn y gwasanaeth. Mae'r prosiect wedi canfod y gall cadw gwenyn helpu i oresgyn y problemau dyddiol sy'n gysylltiedig â PTSD (Anhwylder Straen Wedi Trawma) a phroblemau cysylltiedig o bryder ac iselder.

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Bee Free Project

Mêl Eich Hun

A hoffech chi gael eich mêl hun? Naill ai i werthu, fel rhodd corfforaethol, cymhellion staff, i'w defnyddio yn eich bwyty, yn anrheg priodas neu hyd yn oed ar gyfer cartref eich hunan? Gallwn eich helpu sefydlu gwenynfa eich hun yn eich lleoliad a gallwn wneud yr holl trin gwenyn i chi - llogwch cwch gwenyn yn unig.

Hives on hire