Mel Cilgwenyn

Cynnyrch yn syth o'r Cwch Gwenyn

Y Fferm

Wedi eu lleoli yn nyffryn heddychlon mae ein gwenyn yn byw yn un o lleoedd mwyaf prydferth yn Ne Orllewin Cymru. Mae’r gwenyn yn galluogi i ni fyw yn eu plith mewn ardal digyffwrdd o Sir Gaerfyrddin.

Ar ôl deng mlynedd o gadw gwenyn, trwy ddatblygiad ofalus ac yn ystyriol o'n dulliau, rydym yn arbenigo mewn bridio Breniesau a Gwenyn o ansawdd uwch sy'n caniatáu iddynt chwilota am y mêl blodau gwyllt eithriadol o ardaloedd cyfagos. Mae ein gwenyn hefyd yn cael eu cyflenwi i gyd gwenynwyr ledled Cymru sicrhau dyfodol cadw gwenyn yn parhau'n gryf pan fydd gwenyn yn dirywio'n genedlaethol.

Cynnyrch

Bees on the comb

Ein Gwenyn a Brenhinesau

Datblygwyd ein Brenhinesau a'n gwenyn dros nifer o flynyddoedd gan sicrhau ansawdd uwch sy'n addas ar gyfer ein hinsawdd. Mae ein gwenyn yn tarddu o stoc Buckfast, gan adeiladu ar y gwaith da iawn Brawd Adam o Abaty Buckfast yn Nyfnaint. Cymerodd ei waith ef ar draws Ewrop, y Dwyrain Canol a Gogledd Affrica, lle ar ôl blynyddoedd o waith ymchwil ac yn ymweld â bridwyr gwenyn enwog, cynhyrchodd gwenynen perffaith ar gyfer ein hanghenion.

Mae geneteg gwenyn YN mynd yn ôl ganrifoedd, yn seiliedig ar waith gan fridwyr gwenyn adnabyddus. Rydym wedi datblygu ymhellach, yn bridio yn unig o stoc sydd yn gryf, yn hawdd i'w trin, yn effeithlon yn erbyn plâu a chlefydau, yn bwysicach, ac yn chwilotwyr rhagorol.

Dilynwch y cyswllt hwn i brynu

Honey drizzeling

Ei'n Mêl

Mae ein mêl i gyd yn cael ei gasglu yn lleol oddi wrth y blodau gwyllt o'n gwmpas gyda phob nythfa wedi'u ddewis yn arbennig gan sicrhau ansawdd yn parhau. Mae ein mêl yn cael ei hidlo'n ofalus dair gwaith, heb wres, a'n cael ei fotelu ar y safle i sicrhau bod ansawdd y cynnyrch yn parhau'n bur ac amrwd, yn naturiol gyfoethog mewn baill ac yn syth allan o'r cwch gwenyn yn union fel y bwriadwyd natur.

Nid ydym yn cyfuno ein mêl gyda mêl ddi-flas rhatach o rannau eraill o'r Deyrnas Unedig neu'r Undeb Ewropeaidd fel gwna llawer o gyflenwyr eraill i gynyddu eu stoc. Nid yw'n hardal ni mono-cnydio (megis rep) sy'n rhoi blas unigryw i'n mêl o amrywiaeth eang o flodau.

Cyflenwyr lleol

Canna Deli New

2 Pontcanna Mews
200 Kings Road
Cardiff

07767 726902

Delicai Delicatessen New

79 Brynymor Rd, Swansea SA1 4JE

01792 414613

ginhaus Deli New

1 Market Street
Llandeilo
SA19 6AH

01558 823030

Gower Salt Marsh Lamb New

Weobley Castle, Llanrhidian, Swansea SA3 1HB

01792 390012

Pennard Stores New

68 Southgate Road
Southgate
Swansea
SA3 2DH

01792 233230 / 233885

St Fagans National Museum of History New

St Fagans, Cardiff CF5 6XB

0300 111 2333

Tea Traders New

15 Guildhall Square, Carmarthen SA31 1PR

01267 237101

Walter Lloyd Chemist New

12 Lammas St, Carmarthen SA31 3AD

01267 232677

Albert Rees New

The Market
Carmarthen
SA31 1QY

01267 231204

Cwmcerrig Farm Shop New

Gorslas
Llanelli
SA14 7HU

01269 844405

Dafen Village Pharmacy New

2 Maescanner Road
Llanelli
SA14 8LR

01554 753470

Davies Chemists New

Avenue Villa Surgery
Llanelli
SA15 2TJ

01554 774038

Hendy Pharmacy New

1 Iscoed Rd
Hendy
Swansea
SA4 0TP

01792 881234

Llanelli Wetland Centre New

Llwynhendy
Llanelli
Carmarthenshire
SA14 9SH

01554 741087

Llangennech Craft Fair (Last Saturday of the Month New

Llangennech Hall
Llangennech
SA14 8TH

Maddocks General Store New

Heol Y Bryn
Upper Tumble
Llanelli
SA14 6DP

01269 498009

Murton Farm New

34 Mansfield Road
Murton
Swansea

01792 232732

National Trust (Selected locations in Wales) New

Dinefwr Park
Llandeilo
SA19 6RT

01558 824512

Phil Jones New

Carmarthen, Llanelli & Ammanford Markets

Plas Llanelly House New

Bridge Street
Llanelli
SA15 3UF

01554 772857

Strawberry Fields New

Britannia House, High St, Cowbridge CF71 7DD

01446 772675

Ty Elli Pharmacy New

Vauxhall Surgery
Llanelli
SA15 3BD

01554 773152

Waverley Health Store New

23 Lammas Street
Carmarthen
SA31 3AL

01267 236521

Wright's Food Emporium New

Golden Grove Arms
Llanarthne
Carmarthen

01558 668929

Beekeeping demonstration

Y ‘Bee Free Project’

Rydym yn falch i gynnal y ‘Bee Free Project’, prosiect sy'n annog ac yn dysgu cadw gwenyn i gyn-filwyr sy'n dioddef problemau iechyd meddwl o'u hamser yn y gwasanaeth. Mae'r prosiect wedi canfod y gall cadw gwenyn helpu i oresgyn y problemau dyddiol sy'n gysylltiedig â PTSD (Anhwylder Straen Wedi Trawma) a phroblemau cysylltiedig o bryder ac iselder.

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Bee Free Project

Mêl Eich Hun

A hoffech chi gael eich mêl hun? Naill ai i werthu, fel rhodd corfforaethol, cymhellion staff, i'w defnyddio yn eich bwyty, yn anrheg priodas neu hyd yn oed ar gyfer cartref eich hunan? Gallwn eich helpu sefydlu gwenynfa eich hun yn eich lleoliad a gallwn wneud yr holl trin gwenyn i chi - llogwch cwch gwenyn yn unig.

Hives on hire